LéÄitel

LéÄitel

Description

DÄj románu se odehrává v Helsinkách blízké budoucnosti, kdy fatální zmÄna klimatu pÅinesla do zdejších ulic kromÄ pÅívalů vody také chaos, uteÄence, narůstající zloÄinnost a epidemie různých chorob. Dva dny pÅed Vánoci zmizí beze stopy novináÅka Johanna Lehtinenová. Policie, jíž se zoufale nedostává lidí a prostÅedků, se takovou "banalitou" odmítá zabývat. Proto se novináÅÄin manžel, básník Tapani Lehtinen, pustí do hledání sám, na vlastní pÄst. PomÄrnÄ záhy odhalí, že manželÄino zmizení souvisí s tím, že Johanna shromažÄovala materiál o sériovém vrahovi, který systematicky vyvražÄuje průmyslové magnáty vÄetnÄ jejich rodin, úspÄÅ¡nÄ nÄkolik let uniká policii a nechá si Åíkat LéÄitel. Tapani vÅ¡ak pÅi zbÄsilé dvoudenní honbÄ za vražedným monstrem zároveÅ narazí v manželÄinÄ minulosti na nÄkolik velmi pÅekvapivých a s LéÄitelem úzce souvisejících okolností, o nichž za deset let trvání manželství nemÄl nejmenšího tuÅ¡ení.
Kniha LéÄitel získala Clue Award za Nejlepší finský krimi román v roce 2011 a stala se okamžitÄ nejvíce diskutovanou knihou "crime-fiction" po celém svÄtÄ. Práva na tento titul se ihned prodala do 20 zemí svÄta,


Download LéÄitel (9788087497548).pdf, available at johnaxavier.com for free.

Details

Author(s)
Antti Tuomainen
Format
Loose-leaf | 180 pages
Publication date
15 May 2012
Publisher
KNIHA ZLÍN
Language
Czech
ISBN13
9788087497548